• Klicka på en rubrik for önskad sortering, klicka igen för omvänd ordning.
 • Klicka på i sökresultatet för att öppna bilaga. Om ikonen saknas finns ingen bilaga.
 • Fastighetsbeteckning är beteckningen för en juridisk fastighet. Fastighetsbeteckningen består av traktnamn, blocknummer och oftast enhetsnummer. Det kan t.ex. se ut såhär ”Gårda 1:11”
 • Fastighetsbeteckning, berörd fastighet. Om fastigheten har avstyckats eller om en sammanslagning har gjorts kan ursprungsfastigheten vara angiven under denna rubrik.
 • Handlingstyp är i det här fallet beteckning på vilken typ av handling det är. I nuläget går det endast att se handlingstypen ritning i portalen.
 • Ärendemening är en mycket kort förklarande text till ritningen. T.ex tillbyggnad av industribyggnad.
 • Handlingsinnehåll. Under denna rubrik specificeras det vilken typ av ritning som finns.
 • Handlingsrubrik anger en förkortning av vad det är för information på ritningen.
 • Ordlista till förkortningar som anges under Handlingsrubrik. K-rit= konstruktionsritning, A-rit= arkitektritning, VA= vatten och avlopp, Vent= ventilation, M-rit= markritning, Konv=konverterade bygglov. Detta innebär att handlingen har flyttats från ett digitalt diarium till ett annat, Geo= geotekniska ritningar, EL= elritningar
 • Fastighetsbeteckning
  Fastighetsbeteckning, berörd fastighet
  Handlingens innehåll
  Ärendemening
  Diarieår
  Diarienr
  Fritextsökning i metadata
  Registreringsdatum